Systémová integrace

Komplexita IT systémů provozovaných našimi zákazníky rok od roku roste. S tím je stále obtížnější integrovat do stávajícího prostředí nové systémy. Proto jsou členy našeho týmuSolutions Architekti, kteří mají dvacetileté reálné zkušenosti s provozem a implementací IT infrastruktury a IT systémů všeho druhu. Jejich zkušenosti nám umožňují optimalizovatnavržené řešení tak, aby bylo snadno integrovatelnéefektivně provozovatelné a zcela bezpečné.

Řešení:

Enterprise Service Bus

Rozsah služeb:

Konzultační služby
Komplexní dodávky HW i SW
Vývoj a úpravy IS systémů na míru
Koordinace dodavatelů a jejich týmů
Komplexní návrh a zajištění bezpečnosti systémů
Provozní podpora a následný rozvoj řešení