Workflow a Document management systémy

Systém pro schvalování a archivaci dodavatelských smluv a žádanky na fakturaci

Návrh,vývoj a implementace řešení, integrace se skenovacím pracovištěm a IS zákazníka
Technologie: na bázi Sharepoint 2010 a vlastních modulů implementovaných v C# pro integraci SP se skenovacím pracovištěm a úvodní import / migrace dat
Segment: Retail

 

Systém pro schvalování a archivaci nestandardních smluv

Návrh, vývoj a implementace řešení, integrace s IS zákazníka
Technologie: na bázi Sharepoint 2010 a Windows Workflow Foundation
Segment: Retail