Cloudové služby

Licenční poradenství a technická podpora při migraci mailových služeb do prostředí cloudu.
Technologie: Exchange Online 2010
Segment: IT

 

Portace a provoz serverové části aplikace do cloudového prostředí Windows Azure.
Technologie: Windows Azure, SQL Azure, .NET, Java, JSP
Segment: IT