Outsourcing / Out-tasking

Stále častějším požadavkem našich klientů je optimalizace business procesů a s tím obvykle přicházejí požadavky na outsourcing těchto procesů, nebo out-taskingu činností s nimi spojených.

    Vzhledem k rozsahu našich kompetencí jsme schopni pro naše klienty zajistit požadavky od jednoduchého out-taskingu činností v oblasti provozu a podpory IT až po komplexní projekty outsourcingu provozu celých IT a následném poskytování formou služby.

Řešení:

Outtasking IT specialistů:
Outtasking / outsourcing business procesů a IT
Digitalizační pracoviště
PayRoll
Service desk
Provoz IT systémů na cloudových platformách

Rozsah služeb:

Analýza stávajícího stavu
Návrh optimalizace procesů
Návrh procesu přechodu na out-tasking / outsourcing řešení
Vypracování BC a TCO
Realizace a poskytování out-tasking / outsourcing pro vybrané oblasti
Řízení procesu výběru dodavatele a přechodu na out-tasking / outsourcing